Wapenwet

De meeste gissingen gingen in het rond over het al dan niet 'verboden-wapen-zijn' van de katapult. Daarom was ik zo vrij contact op te nemen met Dhr. Camille Paulus, toen provincie-gouverneur van Antwerpen, met de vraag naar de juiste bepalingen. Het is uit de wapenwet gehaald en zo verschenen in het staatsblad van juni 2006. Het antwoord kan je hieronder lezen.

Wat niet betekent dat het mogelijk is om met je katapult, bengelend uit de broekzak, door een winkelstraat te lopen. Het is aan ons om onze sport positief in het nieuws te krijgen met resultaten, en niet negatief met wandaden.

Het antwoord van Dhr Camille Paulus, provinciegouverneur Antwerpen

Katapulten werden in de nieuwe Wapenwet ondergebracht in de categorie van de "vrij verkrijgbare wapens".
U hoeft dus geen vergunning aan te vragen voor de katapulten.

Mvg,

Richard Van den Broeck
Adviseur Wapens
Arrondissementscommissariaat van Mechelen
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 Antwerpen
Tel. 03- 240.64.50
Fax. 03- 240.64.76
richard.vandenbroeck@admin.provant.be

Ingrid Vantvelt
Kabinetsmedewerker
Secretariaat van de kabinetschef

 

Provinciebestuur van Antwerpen
Kabinet van de gouverneur
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
tel : 03/240.50.46
e-mailadres : ingrid.vantvelt@admin.provant.be