Overlijden  Gilbert Willems

Helaas moesten we het overlijden vernemen van GILBERT WILLEMS, vader van Wesley, schoonvader van Sjouke Vandenberghe en grootvader van Brix, Vic en Nand, allen leden van de Vlaamse Katapultbond. Mogen we hen en de hele familie veel sterkte toewensen in die moeilijke dagen.